Album V | E

CẤU TRÚC DÂY CĂNG NHỊP LỚN | LONG SPAN CABLE | 14 Ảnh

Cấu trúc dây căng là hệ thống kết cấu hoạt động không cứng nhắc và linh hoạt, được định hình theo 1 cách nhất định và được đảm bảo bằng các đầu neo cuối, giữ ổn định cho chính nó và không gian mà nó tạo ra.

Chuyên đề LONG SPAN - CẤU TRÚC NHỊP LỚN:

Việc truyền tải chỉ qua các ứng suất đơn giản thông thường, lực kéo hoặc lực nén. Hai dây cáp với các điểm treo khác nhau được gắn với nhau tạo thành một hệ thống treo. Sợi cáp chịu tải trọng của ngoại lực sẽ biến dạng theo cách phụ thuộc vào cường độ và vị trí ngoại lực. Các hình thức có được bởi cáp được gọi là SHAPE FUNICULAR.

TLKV dịch

Source: www.slideshare.net

505

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy