Kiến Trúc Sư Đoàn – tại sao không?

21/09/2016 Lê Cẩm Thùy
1136
0

Tất cả những sản phẩm xây dựng cơ bản đều do các kiến trúc sư thiết kế, sáng tác và các kỹ sư chuyên ngành sáng tạo. Vì vậy, để điều chỉnh hành vi và bảo vệ tác quyền, đạo đức hành nghề, chuyên môn, cần thành lập nghiệp đoàn đối với lực lượng này. Nơi mà chủ thể sáng tạo và sản phẩm cho xã hội đạt sự đồng thuận, chất lượng, kỹ mỹ thuật, giá thành hạ và một môi trường bền vững.

Hội KTSVN là một cơ quan bao trùm giới kiến trúc cả nước, gồm nhiều ngành nghề khác nhau. Trong ngôi nhà kiến trúc, những kiến trúc sư hành nghề cần phải được đứng trong tổ chức hành nghề với nhiều chức năng, hoạt động. Nghĩa vụ và quyền lợi, trong đó chuẩn mực đạo đức, ứng xử với xã hội là điều cực kỳ quan trọng. Giống như những Hội Luật sư có Luật  sư đoàn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF có VPF. Những nghề ảnh hưởng rộng đến xã hội cần thành lập KTS Đoàn theo thông lệ của thế giới.

Kiến trúc sư đoàn Việt Nam sẽ là tổ chức của kiến trúc sư hành nghề kiến trúc, quy hoạch. Hoạt động của tổ chức này có sự ràng buộc những chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm của KTS đối với xã hội. Tạo điều kiện quản lý hành nghề KTS, thúc đẩy thiên chức sáng tạo. Đại diện nghề nghiệp trước chính quyền, có tư cách pháp lý để bảo vệ danh hiệu và tôn trọng những quyền lợi và nghĩa vụ của KTS. Bảo vệ tính mạng và tài sản của con người, duy trì và phát triển lợi ích cộng đồng xã hội. Tham gia tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ kế thừa việc quản lý hành nghề KTS.

Kiến trúc sư đoàn là tổ chức quản lý trực tiếp việc hành nghề của KTS trên toàn lãnh thổ Việt Nam, việc quản lý hành nghề của KTS đoàn nhằm: Phát huy vai trò của KTS đoàn để bảo đảm chất lượng làm nghề, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của giới KTS trong hành nghề. Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nghề KTS ở Việt Nam. Ban hành và hướng dẫn pháp lệnh hành nghề. Tổ chức và hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tổ chức các cuộc thi kiến trúc cho các KTS đang hành nghề. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về việc hành nghề của KTS. Thúc đẩy việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc...

Chức năng hoạt động của tổ chức này thuần túy chuyên môn. Như: lưu giữ và bảo quản ngân sách đang ký hành nghề của KTS, văn phòng KTS, công ty thiết kế hợp danh. Lưu giữ và sắp sếp những kỳ thi mà KTS Đoàn đánh giá là cần thiết cho mục đích tuyển chọn những cá nhân đạt tiêu chuẩn đăng ký hành nghề theo Pháp lệnh này. Thiết lập, duy trì và phát triển những tiêu chuẩn về tư cách đạo đức nghề nghiệp và tinh thần dân tộc của nghề tư vấn, thiết kế kiến trúc. Xem xét, ra quyết định cấp giấy hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của những KTS đã đăng ký. Xem xét và hòa giải những khiếu nại, tranh chấp, kiện tụng của KTS đã đăng ký hành nghề với nhau, giữa khách hàng với văn phòng KTS. Yêu cầu văn phòng KTS, công ty thiết kế hợp danh chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật trong khi hành nghề và khi cần thiết đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý. Cung cấp thông tin cho các tổ chức, tập thể, các công ty có dự định hành nghề tư vấn và thiết kế kiến trúc tại VN. Thực hiện những công việc cần thiết khác mà pháp lệnh hành nghề qui định. Lưu giữ hồ sơ đăng ký hành nghề KTS do ban thư ký KTS Đoàn chịu trách nhiệm.

Hoạt động của Kiến trúc sư đoàn, là tiếng nói đại diện cho các thành viên của KTS Đoàn VN. Lập thủ tục cho việc đăng ký KTS Đoàn, thủ tục cấp chứng nhận hành nghề KTS. Hủy bỏ chứng chỉ hành nghề, rút giấy phép hành nghề. Quy định về KTS tập sự. Đại diện quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên KTS Đoàn. Khuyến cáo về việc hành nghề bất hợp pháp. Ra quy định những điều cấm đối với KTS. Các hình thức khen thưởng , kỷ luật đối với KTS. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp, kiện tụng của các thành viên KTS Đoàn.

Thiết tưởng, với việc hiện diện của Kiến trúc sư đoàn, một tổ chức quản lý nghề nghiệp của giới kiến trúc, sẽ càng giúp các hoạt động của Kiến trúc sư đi vào đúng quỹ đạo đạo đức và năng lực sáng tạo, khoa học. Vấn đề cuối cùng là: Vì sao đã quá lâu, tổ chức Kiến trúc sư Đoàn không thể hình thành? Mắc mứu từ đâu?

KTS. Nguyễn Ngọc Dũng

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1025
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy