Lịch làm việc IT

20/11/2018 Kiến Admin
935
0

Áp dụng cho trường hợp IT làm outsource, bán thời gian.

LỊCH LÀM VIỆC IT
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Sáng
(8h-12h)
          x x
Chiều
(13h-18h)
          x x
Tối
(20-23h)
x   x x      
Thời gian làm việc (h) 3   3 3   9 9
Tổng (h) 27

 

 

Khối lượng công việc đã hoàn thành:

Nền tảng Các tính năng Các Forum, Kênh
Trang thông tin Album Kiến trúc Tháp Kiến Lưu trữ BVHC Vườn VLXD FB Youtube Forum trên web
PC web xx xx xx x   xx xx  
Mobile web x xx x     xx xx  
App Android x xx x     xx xx  
iOS x         xx xx  
Tiếng Anh (Eng)   x x          

 

Ghi chú:
xx  Hoàn tất
x  Xong sơ bộ, còn chỉnh sửa

 

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1034
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy