Album V | E

MÔ HÌNH 3D – KIẾN TRÚC KHỐI TRÒN | 72 Ảnh

Tham khảo các mẫu mô hình 3D theo chủ đề Kiến trúc cong, tròn, lượn sóng, với các vật liệu khác nhau: gỗ, giấy bìa cứng, mica, in 3D…

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

 

Xem thêm:

44

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy