Album V | E

MÔ HÌNH 3D – KHU TRIỂN LÃM MÔ HÌNH | 96 Ảnh

Tham khảo các mẫu mô hình 3D trong các khu triển lãm mô hình, bằng các vật liệu khác nhau: gỗ, giấy bìa cứng, mica, in 3D…

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

308

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy