Album V | E

BẢO TÀNG TƯỢNG GỖ VÀ ĐỒ DÙNG SINH HOẠT CỦA NG... | 33 Ảnh

Bảo tàng tượng gỗ (tượng trang trí và tượng nhà mồ) cùng đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của người cao nguyên (dân tộc Ê-đê) xưa và nay, ở Khu du lịch Kotam - Daklak.

Bộ ảnh: Fudozon 2021

 

Chuyên đề TÂY NGUYÊN:

234

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy