Điều khoản và Điều kiện sử dụng Website Fudozon

23/09/2016 Kiến Admin
2566
0

A. PHẦN TRANG THÔNG TIN MIỄN PHÍ

1.         Giới thiệu

1.1       Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1.2       Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận tất cả mọi Điều khoản và Điều kiện; Ngược lại, nếu bạn không đồng ý hoặc không muốn bị ràng buộc với các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc bất kỳ phần nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện, bạn không nên sử dụng trang web của chúng tôi.

1.3       Nếu bạn đăng ký tài khoản với trang web của chúng tôi, đăng tải bất kỳ tài liệu nào vào trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoàn toàn đồng ý với tất cả mọi điều khoản và điều kiện.

1.4       Bạn phải có độ tuổi ít nhất là [18] tuổi để có thể sử dụng trang web của chúng tôi; bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi hoặc đồng ý với Các Điều Khoản và Điều Kiện, bạn đảm bảo và cho chúng tôi biết rằng bạn từ [18] tuổi trở lên.

1.5       Trang web của chúng tôi có sử dụng cookie; bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi hoặc đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện, bạn đồng ý với chúng tôi về việc sử dụng cookie là phù hợp với các điều khoản về chính sách bảo mật và chính sách cookie của chúng tôi.

2.         Số tín chỉ

2.1       Tài liệu này được tạo ra qua việc sử dụng một mẫu từ SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

3.         Thông báo Bản quyền

3.1       Copyright (c) 2010 đầu tiên công bố - Bản quyền thuộc về Fudozon (Tre Làng Kiến Việt cũ)

3.2       Theo các Điều Khoản và Điều Kiện sau đây:

(a) chúng tôi, cùng với các giấy phép của chúng tôi, sở hữu và kiểm soát tất cả các bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trên trang web của chúng tôi cũng như các tài liệu trên trang web của chúng tôi; và

(b) tất cả các quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên trang web của chúng tôi và các tài liệu trên trang web của chúng tôi đều được bảo lưu.

4.         Quyền sử dụng trang web

4.1       Bạn có thể:

(a) xem các trang từ trang web của chúng tôi trên một trình duyệt web;

(b) download các trang từ trang web của chúng tôi cho bộ nhớ đệm trong một trình duyệt web;

(c) in các trang từ trang web của chúng tôi;

(d) nghe và xem các file âm thanh và các file video từ trang web của chúng tôi; và

(e) sử dụng những dịch vụ web của chúng tôi bởi những phương tiện của một trình duyệt web,

(f) tải các file (tài liệu, sơ đồ, bản đồ, map vật liệu…) mà chương trình cho phép tải.

theo những quy định có liên quan khác của các Điều Khoản và Điều Kiện.

4.2       Trừ khi được phép của Phần 4.1 hoặc các quy định có liên quan khác của các Điều Khoản và Điều Kiện, bạn không được tải bất kỳ tài liệu nào từ trang web của chúng tôi hoặc lưu các tài liệu trên trang web vào máy tính của bạn.

4.3       Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho việc chia sẻ thông tin, mục đích riêng cá nhân và doanh nghiệp của bạn, và bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác.

4.4       Trừ khi được cho phép bởi những điều khoản và điều kiện, bạn không được chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi.

4.5       Trừ khi bạn được sở hữu hoặc kiểm soát các quyền liên quan trong tài liệu, bạn không được:

(a) tái xuất bản tài liệu từ trang web của chúng tôi (bao gồm cả việc tái bản trên một trang web khác);

(b) bán, thuê hay làm tài liệu thứ cấp từ trang web của chúng tôi;

(c) trình diễn bất kỳ tài liệu nào từ trang web của chúng tôi ở nơi công cộng;

(d) khai thác tài liệu từ trang web của chúng tôi cho một mục đích thương mại; hoặc là

(e) phân phối lại tài liệu từ trang web của chúng tôi.

4.6       Trường hợp không thuộc vào Mục 4.5, bạn có thể phân phối lại bản tin của chúng tôi trong hình thức in ấn và điện tử đến bất kỳ người nào.

4.7       Chúng tôi có quyền hạn chế việc truy cập vào 1 số khu vực của trang web của chúng tôi, hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi; bạn không được né tránh hoặc bỏ qua, hoặc cố né tránh hoặc bỏ qua, bất kỳ biện pháp hạn chế quyền truy cập nào vào trang web của chúng tôi.

5.         Không chấp nhận quyền sử dụng

5.1       Bạn không được:

(a) sử dụng trang web của chúng tôi trong bất kỳ cách nào hoặc có bất kỳ hành động nào mà gây ra, hoặc có thể gây ra, thiệt hại cho trang web hoặc làm suy giảm hiệu suất, tính sẵn có hoặc không thể tiếp cận của trang web;

(b) sử dụng trang web của chúng tôi trong bất kỳ cách nào trái luật, phi pháp, gian lận hoặc có hại, hoặc kết hợp với bất kỳ mục đích hoặc hoạt động nào trái luật, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại;

(c) sử dụng trang web của chúng tôi để sao chép, lưu trữ, cất giữ, truyền, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc được liên kết) vào bất kỳ phần mềm gián điệp, virus máy tính, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit hay phần mềm máy tính độc hại khác;

(d) tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu hệ thống hoặc tự động (bao gồm nhưng không giới hạn việc nạo, khai thác dữ liệu, trích dữ liệu và thu hoạch dữ liệu) trên hoặc trong mối liên hệ với trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản;

(e) truy cập hoặc tương tác với trang web của chúng tôi sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc các phương tiện tự động khác, ngoại trừ cho mục đích của hệ thống tìm kiếm chỉ mục;

(f) vi phạm các chỉ định trong file robots.txt dùng cho trang web  của chúng tôi; hoặc là

(g) sử dụng dữ liệu thu thập được từ trang web của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp (bao gồm không giới hạn việc tiếp thị email, SMS marketing, qua điện thoại và gửi thư trực tiếp).

5.2       Bạn không được sử dụng dữ liệu thu thập được từ trang web của chúng tôi để liên hệ với các cá nhân, công ty hoặc người hoặc chủ thể khác.

5.3       Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi, là sự thật, chính xác, thực tế, đầy đủ và không gây hiểu lầm.

6.         Đăng ký và tài khoản

6.1       Để đủ điều kiện cho một tài khoản cá nhân trên trang web  của chúng tôi theo mục 6 này, bạn phải: có ít nhất 18 tuổi.

6.2       Bạn có thể đăng ký một tài khoản với trang web của chúng tôi qua việc điền và nộp mẫu đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, và nhấp vào liên kết xác minh trong email mà trang web sẽ gửi cho bạn.

6.3       Bạn không được cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của bạn để truy cập vào trang web.

6.4       Bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay lập tức nếu bạn biết được bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn.

6.5       Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ người nào khác để truy cập vào trang web, trừ khi bạn có sự cho phép của người đó để làm việc này.

7.         Thông tin Thành viên đăng nhập

7.1       Nếu bạn đăng ký một tài khoản với trang web của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu chọn một user ID và mật khẩu.

7.2       user ID của bạn không được dùng để đánh lừa và phải tuân thủ các nội dung quy định tại mục 10; bạn không được sử dụng tài khoản của bạn hoặc sử dụng user ID cho việc kết nối để mạo danh cho bất kỳ người nào.

7.3       Bạn phải bảo mật mật khẩu của bạn.

7.4       Bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay lập tức nếu bạn biết được bất kỳ sự tiết lộ nào về mật khẩu của bạn.

7.5       Bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào trên trang web của chúng tôi phát sinh từ việc không bảo mật mật khẩu của bạn, và phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh nào từ sự không bảo mật đó.

8.         Huỷ bỏ và đình chỉ tài khoản

8.1       Chúng tôi có thể:

(a) tạm ngưng tài khoản;

(b) hủy bỏ tài khoản của bạn; và / hoặc

(a) sửa các chi tiết trong tài khoản của bạn,

tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không cần phải thông báo hay giải thích.

8.2       Bạn có thể hủy bỏ tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng bảng điều khiển tài khoản của bạn trên trang web.

9.         Nội dung của bạn: Giấy phép

9.1       Theo các Điều Khoản và Điều Kiện, "nội dung của bạn" có nghĩa là tất cả các công việc và tài liệu (bao gồm không giới hạn văn bản, đồ họa, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video, tài liệu nghe nhìn, kịch bản, phần mềm và các tập tin) mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi để lưu trữ hoặc công bố trên, xử lý bằng, hoặc truyền qua, trang web của chúng tôi.

9.2       Bạn nhượng cho chúng tôi một giấy phép bản quyền, không thu hồi và miễn phí trên toàn cầu, để sử dụng, sao chép, lưu trữ, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung của bạn trong bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hoặc tương lai nào hoặc có thể tái sản xuất, lưu trữ, và với sự đồng ý cụ thể của bạn, xuất bản nội dung của bạn trên và liên quan đến trang web này.

9.3      Bạn nhượng cho chúng tôi quyền được cấp giấy phép phụ theo Mục 9.2.

9.4      Bạn nhượng cho chúng tôi quyền mang lại một hành động vi phạm quyền cấp phép theo Mục 9.2.

9.5      Bạn bãi bỏ tất cả các quyền nhân thân của bạn trong nội dung của bạn đến mức tối đa cho phép của pháp luật hiện hành; và bạn bảo đảm là tất cả các quyền nhân thân khác trong nội dung của bạn đã được miễn đến mức tối đa cho phép của pháp luật hiện hành.

9.6      Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của bạn trong phạm vi được phép trong việc sử dụng các chức năng chỉnh sửa được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

9.7     Không ảnh hưởng đến các quyền khác của các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều mục nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện theo bất kỳ cách nào, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ hợp lý rằng bạn đã vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể xóa, hủy xuất bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của bạn.

10.       Nội dung của bạn: Quy tắc

10.1     Bạn bảo đảm là nội dung của bạn sẽ tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện.

10.2     Nội dung của bạn không phải là bất hợp pháp hoặc trái pháp luật, không được xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bất cứ người nào, và không có khả năng dẫn đến những hành động pháp lý chống lại bất kỳ người nào (với mỗi trường hợp trong bất kỳ quyền hạn nào và theo bất kỳ luật pháp áp dụng nào).

10.3     Nội dung của bạn, và việc sử dụng nội dung của bạn bởi chúng tôi là phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện, không được:

(a) là sự bôi nhọ hay cố ý giả mạo;

(b) là nội dung khiêu dâm hay không đứng đắn;

(c) vi phạm bất kỳ quyền tác giả, quyền đạo đức, quyền cơ sở dữ liệu, quyền thương hiệu, quyền thiết kế, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác;

(d) vi phạm bất kỳ các quyền thuộc niềm tin, quyền riêng tư và các quyền theo dữ liệu bảo vệ pháp luật;

(e) là sự tư vấn bất cẩn hoặc chứa bất kỳ tuyên bố cẩu thả nào;

(f) tạo thành một sự kích động phạm tội, hướng dẫn cho các hành vi phạm tội hoặc thúc đẩy các hoạt động tội phạm;

(g) không được chấp nhận bởi bất kỳ toà án nào, hoặc vi phạm bất kỳ pháp lệnh nào của tòa án;

(h) phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, phân biệt đối xử;

(i) báng bổ;

(j) vi phạm pháp luật về bí mật quốc gia;

(k) vi phạm bất kỳ việc nợ nghĩa vụ hợp đồng với bất kỳ người nào;

(l) mô tả bạo lực một cách rõ ràng, đồ họa hoặc phương thức vu vơ;

(m) có nội dung khiêu dâm, dâm dục, gợi ý hoặc hình ảnh khiêu dâm;

(n) nội dung chưa đúng, sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm;

(o) bao gồm hoặc có bất kỳ hướng dẫn, tư vấn hoặc các thông tin khác có thể bị tác động và có thể, nếu tác động, gây ra bệnh tật, thương tích hoặc tử vong, hoặc bất kỳ mất mát, hư hỏng nào khác;

(p) tạo thành spam;

(q) xúc phạm, lừa đảo, gian lận, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, chống đối xã hội, hận thù, phân biệt đối xử; hoặc là

(r) gây ra phiền toái, bất tiện hoặc lo âu không cần thiết cho bất kỳ người nào.

11.       Giới hạn đảm bảo

11.1     Chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện cho:

(a) tính đầy đủ và chính xác của các thông tin được công bố trên trang web của chúng tôi;

(b) rằng các tài liệu trên trang web đã được cập nhật; hoặc là

(c) các trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào trên trang web sẽ vẫn luôn có sẵn.

11.2     Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ trên trang web của chúng tôi, và ngăn chặn việc xuất bản trang web của chúng tôi, tại bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi không cần thông báo hay giải thích; và lưu lại trong phạm vi khác được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hoặc thanh toán nào khác đối với việc ngừng hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ trên trang web, hoặc nếu chúng tôi dừng xuất bản trang web.

11.3     Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật VN hiện hành và theo Mục 12.1, chúng tôi loại trừ tất cả các cơ quan đại diện và bảo đảm liên quan đến đối tượng của các Điều Khoản và Điều Kiện, cho trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web của chúng tôi.

12.       Hạn chế và loại trừ trách nhiệm

12.1     Những điều không có trong các Điều Khoản và Điều Kiện:

(a) hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất;

(b) hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc gian lận hay khai man;

(c) hạn chế bất cứ trách nhiệm trong bất kỳ cách nào không được phép theo pháp luật VN hiện hành; hoặc là

(d) loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể không được loại trừ theo pháp luật VN hiện hành.

12.2     Những hạn chế và loại trừ trách nhiệm quy định tại mục 12 này và các nơi khác trong các Điều Khoản và Điều Kiện:

(a) là chủ đề của phần 12.1; và

(b) quy định tất cả các trách nhiệm phát sinh theo các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc liên quan đến các vấn đề của các Điều Khoản và Điều Kiện, bao gồm cả các khoản nợ phát sinh trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả do sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ theo luật định, trừ trường hợp có quy định khác trong các Điều Khoản và Điều Kiện.

12.3     Trong phạm vi mà trang web  của chúng tôi và các thông tin và dịch vụ trên trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại tự nhiên nào.

12.4     Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại phát sinh nào từ bất kỳ sự kiện hoặc các sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

12.5     Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất kinh doanh, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc mất mát hoặc thiệt hại đến lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, sử dụng, sản xuất, tiết kiệm dự kiến, doanh nghiệp, các hợp đồng, các cơ hội thương mại hoặc uy tín.

12.6     Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào của bất kỳ các dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nào.

12.7     Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ trường hợp đặc biệt nào gây tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả.

12.8     Bạn chấp nhận rằng chúng tôi có quan tâm trong việc hạn chế trách nhiệm cá nhân của cán bộ, nhân viên của chúng tôi, và có liên quan đến sự quan tâm đó, bạn thừa nhận rằng chúng tôi là một thực thể trách nhiệm hữu hạn; bạn đồng ý rằng bạn sẽ không mang lại bất kỳ khiếu nại cá nhân chống lại cán bộ hoặc nhân viên của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu trong việc kết nối với trang web hoặc các Điều Khoản và Điều Kiện (điều này sẽ không, tất nhiên, hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của đơn vị có trách nhiệm hữu hạn chính đối với hành vi và thiếu sót của cán bộ, nhân viên của chúng tôi).

13.       Vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện

13.1     Không làm phương hại đến các quyền khác của chúng tôi theo các Điều Khoản và Điều Kiện, nếu bạn vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ cách nào, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ hợp lý rằng bạn đã vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể:

(a) gửi cho bạn một hoặc nhiều cảnh báo chính thức;

(b) tạm đình chỉ truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi;

(c) vĩnh viễn cấm bạn truy cập trang web của chúng tôi;

(d) khóa các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn truy cập vào trang web của chúng tôi;

(e) liên hệ với bất kỳ hoặc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn và yêu cầu họ ngăn chặn truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi;

(f) khởi kiện bạn, cho dù có vi phạm hợp đồng hay không; và /hoặc

(g) đình chỉ hoặc xóa tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.

13.2     Nơi chúng tôi đình chỉ hoặc cấm hoặc chặn việc truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi hoặc một phần trang web của chúng tôi, bạn không được dùng bất kỳ hành động nào để lách qua việc đình chỉ hoặc cấm hoặc chặn đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo và /hoặc sử dụng một tài khoản khác).

14.       Cập nhật Điều khoản và Điều kiện

14.1   Chúng tôi có thể cập nhật các Điều Khoản và Điều Kiện theo thời gian.

14.2   Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản về mọi cập nhật Điều khoản và Điều kiện, và các Điều Khoản và Điều Kiện cập nhật mới sẽ được áp dụng cho việc sử dụng các trang web của chúng tôi từ ngày chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo đó; nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

14.3   Nếu bạn có đưa ra những thỏa thuận rõ ràng của bạn với những Điều khoản và Điều kiện sửa đổi, chúng tôi sẽ xem xét những thỏa thuận đó đối với bất kỳ sự điều chỉnh nào của các Điều Khoản và Điều Kiện; và nếu bạn không đưa ra thỏa thuận rõ ràng của bạn với các Điều Khoản và Điều Kiện sửa đổi trong thời hạn như chúng tôi có thể xác định, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn trên trang web, và bạn phải tạm ngừng việc sử dụng trang web.

15.       Chuyển nhượng

15.1     Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển giao, làm hợp đồng phụ hoặc giải quyết bằng cách khác đối với những quyền và / hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều Khoản và Điều Kiện.

15.2     Bạn có thể không cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi về việc phân công, chuyển nhượng, làm hợp đồng phụ của chúng tôi hoặc giải quyết bằng cách khác đối với bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ của bạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện.

16.       Tách rời

16.1     Nếu một quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện được xác định bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác là trái pháp luật và / hoặc không thể thi hành, các quy định khác sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực.

16.2     Nếu bất kỳ Điều khoản nào trái pháp luật và / hoặc không thể thực hiện được, những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hợp pháp hoặc thực thi nếu một phần của nó đã bị xóa, phần đó sẽ được coi là bị xóa, và phần còn lại của những Điều khoản sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực.

17.       Quyền của bên thứ ba

17.1     Một hợp đồng theo các Điều Khoản và Điều Kiện là vì lợi ích của chúng tôi và lợi ích của bạn, và không có chủ ý để được hưởng lợi hoặc được thực thi bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

17.2     Thực hiện các quyền của các bên theo hợp đồng với các Điều Khoản và Điều Kiện là không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào.

18.       Thỏa thuận toàn bộ

18.1     Theo Mục 12.1, các Điều Khoản và Điều Kiện, cùng với chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi liên quan để việc sử dụng trang web của chúng tôi.

19.       Luật và quyền tài phán

19.1     Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được chi phối và giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

19.2     Bất kỳ tranh chấp liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ chịu sự phán quyết theo thẩm quyền của Tòa án Việt Nam.

20.       Giấy tờ Pháp lý của trang web

20.1    Giấy phép đăng ký TMĐT số: 23497 - (do Bộ Công Thương cấp)

20.2    Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (Bảo hộ Thương hiệu) số: 341 tập A - tháng 08 / 2016 - (do Cục Sở hữu trí tuệ cấp)

21.       Các chi tiết về chúng tôi

21.1 Trang web này là thuộc sở hữu và điều hành bởi Nhóm Admin Fudozon (Tre Làng Kiến Việt cũ), đại diện là Ông Lê Minh Hưng.

21.2 Chúng tôi đã đăng ký tại:

  • Sở KH & ĐT Tp. HCM - VN theo số đăng ký: 0313617520.
  • Bộ Công Thương VN - số đăng ký: 23497
  • Cục sở hữu trí tuệ - Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (Bảo hộ Thương hiệu) số: 341 tập A - tháng 08 / 2016
  • Giấy Phép Thiết Lập Mạng Xã Hội Trên Mạng, số: 499/GP-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp

21.3 Địa chỉ giao dịch, kinh doanh của chúng tôi là tại: 95 Trần Thiện Chánh – P. 12 – Q. 10 – Tp. HCM - VN.

21.4     Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

(a) qua bưu điện, sử dụng địa chỉ bưu điện như đưa ra ở trên;

(b) sử dụng các hình thức liên lạc đã được cung cấp trên trang web của chúng tôi;

(c) qua điện thoại, sử dụng các số liên lạc đã được công bố trên trang web của chúng tôi từ 2016 đến nay;

(d) bằng email, sử dụng địa chỉ email đã được công bố trên trang web của chúng tôi từ 2016 đến nay.

 

B. PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - SÀN GIAO DỊCH

(Đang cập nhật)

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1409
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy