Tre Làng Kiến Việt được Bộ trưởng Bộ TTTT cấp phép thiết lập Mạng Xã Hội Online

24/10/2017 Kiến Càng
1028

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Tre Làng Kiến Việt (TLKV) đã được Bộ trưởng Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp Giấy Phép Thiết Lập Mạng Xã Hội Trên Mạng, số: 499/GP-BTTTT.

Như vậy, Mạng Xã Hội - Cộng đồng KTS & Thị Trường VLXD Online của TLKV, chính thức là nơi để các thành viên có thể tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin về kiến trúc, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

---

On 11 October 2017, Tre Lang Kien Viet (TLKV) was granted a Online Social Networking Permit, License No. 499 / GP-BTTTT by the Minister of Information and Communications.

Thus, Social Network of TLKV – Architect Associates & Construction Materials Market Online, is the official place for members to participate for exchanging, sharing information on architecture and construction in accordance with the law.

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
587
Làng Tre Kuala Lumpur đã đồng ý tổ chức Khóa học cấp chứng chỉ thiết kế nuôi trồng thủy sản Murujan vào năm 2014. Một người dân tên là Ramadan đã tạo ra khu nghỉ mát độc đáo này ngay bên ngoài Kuala Lumpur trong một khu vực được gọi là Hulu Langat.
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN