Tre Làng Kiến Việt được Bộ trưởng Bộ TTTT cấp phép thiết lập Mạng Xã Hội Online

24/10/2017 Kiến Admin
1580
0

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Tre Làng Kiến Việt (TLKV) đã được Bộ trưởng Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp Giấy Phép Thiết Lập Mạng Xã Hội Trên Mạng, số: 499/GP-BTTTT.

Như vậy, Mạng Xã Hội - Cộng đồng KTS & Thị Trường VLXD Online của TLKV, chính thức là nơi để các thành viên có thể tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin về kiến trúc, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

---

On 11 October 2017, Tre Lang Kien Viet (TLKV) was granted a Online Social Networking Permit, License No. 499 / GP-BTTTT by the Minister of Information and Communications.

Thus, Social Network of TLKV – Architect Associates & Construction Materials Market Online, is the official place for members to participate for exchanging, sharing information on architecture and construction in accordance with the law.

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1025
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy