Giới thiệu Bộ công cụ số 5 của Fudozon.com: Archisafe - Luubanve.com (Trung Tâm Lưu Trữ Bản Vẽ)

01/04/2021 Kiến Admin
539
0

Giới thiệu Bộ công cụ số 5 của Fudozon.com: Archisafe - Luubanve.com (Trung Tâm Lưu Trữ Bản Vẽ)

Luubanve.com lưu trữ bản vẽ thiết kế và hoàn công nhà trên USA-cloud, chế độ lưu trữ AN TOÀN - BẢO MẬT trên 20 năm. Giá chỉ từ 120k/năm

* Giao diện chuyên ngành kiến trúc - xây dựng

* Tạo group chia sẻ file nội bộ với chế độ cập nhật file mới nhất cho nhóm

* Tạo tài khoản để nhận chia sẻ file lưu trữ: miễn phí!

---

Luubanve.com stores design and construction drawings on USA-cloud, stores data files SAFE - SECURITY for over 20 years. The price is only from 120k/year

* Interface specialization

* Create group to sharing locally files with the latest update one for your group

* Create accounts to receive sharing files: Free!

---

---

https://www.facebook.com/FudozonArchisafe/posts/183823903281409

https://www.facebook.com/FudozonArchisafe/posts/179807997016333

https://www.facebook.com/FudozonArchisafe/posts/189223479408118

---

#luubanve #fudozon #archisafe

 

Fudozon Admin

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1203
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy