8 công cụ online dành cho kiến trúc sư - trên Fudozon.com

21/07/2017 Kiến Admin
3508
0

Giới thiệu 8 công cụ online dành cho kiến trúc sư - trên Fudozon.com

Fudozon

Architect Associates & Construction Materials Market Online
Our Focus:
Building the Digital Architect Associates & Construction Materials Market that is Effective, Economical & Eco Friendly.

Fudozon

Cộng đồng KTS & Thị trường VLXD Online.
Cổng thông tin Kiến trúc, Xây dựng (Free)
Tiêu chí của chúng tôi:
Xây dựng Cộng đồng KTS & Thị trường VLXD Online Hiệu quả, Tiết kiệm & Thân thiện với Môi trường.

✎✎✎

Archipix

Fudozon Archipix is 1 of 8 online tools for architects. This is a collection of specialized Architecture - Construction Album that have been selected & updated, for your referencing, looking up and inspire architectural creativity...

Archipix

Archipix của Fudozon là 1 trong 8 công cụ online dành cho kiến trúc sư. Đây là nơi tập hợp những bộ Album chuyên ngành Kiến Trúc Xây Dựng được chọn lọc & cập nhật mới nhất để các bạn tiện tham khảo, tra cứu và tạo cảm hứng sáng tạo kiến trúc…

✎✎✎

Anttower

Fudozon Anttower is 1 of 8 online tools for architects. This is a place to exchange, connect and introduce CONTACTS and PROFILE of Architects, Construction Engineers on a global net.

Thapkien.com

Thapkien.com (Fudozon Anttower) là 1 trong 8 công cụ online dành cho kiến trúc sư. Đây là nơi giao lưu, kết nối, giới thiệu DANH BẠ và PROFILE của Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng trên phạm vi toàn cầu.

✎✎✎

Archisafe

Fudozon Archisafe is 1 of 8 online tools for architects. This is a Safe and Secure online drawings storage center, using the storage platform direct on Amazon. Design for convenient storage of specialized drawings Architecture Construction.

Luubanve.com

Luubanve.com (Fudozon Archisafe) là Trung tâm lưu trữ bản vẽ online An Toàn – Bảo Mật, sử dụng nền tảng lưu trữ trực tiếp trên Amazon. Thiết kế tiện lợi cho việc lưu trữ bản vẽ chuyên ngành Kiến Trúc Xây Dựng.

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1383
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy