Album V | E

NEW YORK CITY | 34 Ảnh

New York thường được gọi là Thành phố New York hoặc NYC, là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ.

Với dân số năm 2020 là 8.804.190 người phân bố trên 300,46 dặm vuông (778,2 km2), Thành phố New York là thành phố lớn có mật độ dân số cao nhất tại Hoa Kỳ và đông dân hơn gấp đôi so với Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của quốc gia. Thành phố New York nằm ở mũi phía nam của bang New York. Nó tạo thành trung tâm địa lý và nhân khẩu học của cả siêu đô thị Đông Bắc và vùng đô thị New York, vùng đô thị lớn nhất ở Hoa Kỳ theo cả dân số và diện tích đất đô thị. Với hơn 20,1 triệu người trong khu vực thống kê đô thị và 23,5 triệu người trong khu vực thống kê kết hợp tính đến năm 2020, New York là một trong những siêu đô thị đông dân nhất thế giới và hơn 58 triệu người sống trong phạm vi 250 dặm (400 km) của thành phố. Thành phố New York là một trung tâm văn hóa, tài chính, giải trí và truyền thông toàn cầu có ảnh hưởng đáng kể đến thương mại, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống, nghiên cứu, công nghệ, giáo dục, chính trị, du lịch, ăn uống, nghệ thuật, thời trang và thể thao. Là nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc, New York là một trung tâm ngoại giao quốc tế quan trọng và đôi khi được mô tả là thủ đô của thế giới.

Theo Wikipedia

Bộ ảnh sưu tầm

196

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy