Album V | E

NHÀ HÁT CON SÒ QUA PHONG CÁCH CỦA CÁC KTS NỔI... | 11 Ảnh

Ý tưởng Nhà hát con sò (Opera Sydney, Australia) qua những phong cách thiết kế khác nhau của các KTS nổi tiếng, trông sẽ như thế nào?...

Bộ ảnh sưu tầm

62

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy