Album V | E

JALAN BESAR, SINGAPORE NGÀY ẤY & BÂY GIỜ | 7 Ảnh

Hãy xem Singapore bảo tồn đô thị di sản của họ như thế nào?

Jalan Besar là con đường một chiều ở Singapore, kết nối Kallang và Rochor. Từ năm 1926, Hội đồng thành phố đã quyết định đặt tên cho những con đường mới mở theo tên cá nhân và địa điểm chiến đấu để nhắc nhớ về các cuộc xung đột của châu Âu trên thuộc địa Singapore lúc bấy giờ. Ngày nay, Jalan Besar là một khu vực bảo tồn được chiêm ngưỡng của Singapore.

(Xem tiếp...)

Bộ ảnh: FB Kevin Doan

451

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy