Album V | E

ĐỀN MADURAI - MEENAKSHI TEMPLE - ẤN ĐỘ | 65 Ảnh

Đền Meenakshi, còn được gọi là Đền Meenakshi Amman hay Đền Minakshi-Sundareshwara, là một ngôi đền Hindu lịch sử nằm trên bờ phía nam của sông Vaigai tại thành phố đền thờ Madurai, Tamil Nadu, Ấn Độ. Nó được dành riêng cho Meenakshi, một hình thức của Parvati, và người phối ngẫu của nó - Sundareswar, một dạng của Shiva. Ngôi đền nằm ở trung tâm của thành phố cổ Madurai đã đề cập đến trong văn học Tamil Sangam, với đền thờ nữ thần được đề cập trong các văn bản CE vào thế kỷ thứ 6.

Mặc dù ngôi đền có gốc rễ lịch sử lâu dài, nhưng phần lớn cấu trúc của đền hiện nay đã được xây dựng lại sau thế kỷ 14, do Thirumalai Nayak chủ trì trùng tu và mở rộng vào thế kỷ 17. Vào đầu thế kỷ 14, quân đội của Delhi Sultanate do người chỉ huy Hồi giáo Malik Kafur đã cướp phá ngôi đền, lấy đi nhiều tài sản có giá trị và phá hủy thị trấn của ngôi đền Madurai cùng với nhiều thị trấn ở miền Nam Ấn Độ.

Đền đương đại là kết quả của những nỗ lực xây dựng lại bắt đầu bởi nhà Vijayanagara Empire, những người xây dựng lại cốt lõi và mở lại ngôi đền. Vào thế kỷ 16, khu phức hợp đền được tiếp tục mở rộng và củng cố bởi người cai trị Nayak Vishwanatha Nayakar và những người khác. Khu phức hợp đã được khôi phục này có 14 tháp cầu, từ độ cao 45-50m, và gopura miền Nam cao nhất 51,9 m (170 ft). Khu phức hợp có rất nhiều gian điêu khắc như Ayirakkal (1.000 trụ cột), Kilikoondu-mandapam, Golu-mandapam và Pudu-mandapam. Các đền thờ của nó được dành riêng cho các vị thần Hindu và các học giả Shaivism, với những vimanas trên các garbhagrihas (sanctums) của Meenakshi và Sundaresvara mạ vàng.

(More...)

Xem thêm:

936

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy