Album V | E

MANDALA - TRANH 2D | 8 Ảnh

Tham khảo các Mandala (Mạn Đà La) dạng 2D trên tranh vẽ màu, vàng 14K, tranh thêu, thảm trải phòng...

[BTH: Thiết Kế Chùa, Đền | Pagoda, Temple Design]

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

 

Chuyên đề KIẾN TRÚC BIỂU TƯỢNG CỦA PHẬT GIÁO:

341

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy