Album V | E

XU HƯỚNG NGHỆ THUẬT ĐÔ THỊ MỚI Ở PARIS | 36 Ảnh

Vẽ tranh tường (graffiti), một xu hướng nghệ thuật đô thị ở Paris.

Une tendance art urbain Paris.

Nguồn: FB Tran Tan-Loc

 

248

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy