Album V | E

NGHỆ THUẬT HỘI HỌA TẠO CẢM HỨNG TRÊN ĐƯỜNG PH... | 21 Ảnh

Đôi khi 1 cái nắp cống hay 1 cái chân cầu khô khan cũng có thể gây cảm hứng nghệ thuật cho người họa sĩ tạo nên 1 bức tranh đường phố thật độc đáo. Cho mọi người chiêm ngưỡng miễn phí, hoặc gợi cho họ 1 lối suy nghĩ tích cực nào đó trong cuộc sống...

315

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy