Album V | E

NHỮNG BỨC TƯỢNG TRÒN NGỘ NGHĨNH NHƯ TRONG CỔ ... | 57 Ảnh

Những bức tượng tròn ngộ nghĩnh như trong các câu truyện cổ tích...

Những bức điêu khắc sáng tạo góp phần tạo nên những điểm nhấn ấn tượng khó quên trong đô thị.

Bộ ảnh sưu tầm

429

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy