Album V | E

ROSE PARADE 129TH - 2018 | 43 Ảnh

Buổi Diễu hành Hoa Hồng 2018 (The 129th Rose Parade 2018) tại Pasadena - California với những con số đầy ấn tượng...

44 Floats (Xe Hoa) , 21 Marching Bands, 400 Horses,...

Lộ trình diễn hành : 5 1/2 Miles (gần 9km), thời gian diễu hành liên tục 2h.

Có khỏang 18 triệu bông hoa được sử dụng kết cho các xe hoa.

(20 Daisies và 30 Roses or 36 Marigolds / square foot của xe hoa).

Bình quân mỗi xe có khỏang 500,000 bông hoa tươi và cần 6,000 giờ lao động để build cho mỗi xe hoa. Giá trị cho mỗi xe hoa chỉ khỏang từ... 100,000 đến vài trăm ngàn USD.

Số người xem diễu hành khỏang 1 triệu người từ khắp nơi trên thế giới.

Giá vé vào xem từ $50 đến $100 tùy vị trí ngồi xem.

Xem video:

Photo & video: Tam Le

473

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy