Album V | E

TRANH & ĐIÊU KHẮC LINH VẬT [ẤN ĐỘ] | 52 Ảnh

Những tác phẩm hội họa và điêu khắc theo chủ đề linh vật (mascot) của Ấn Độ.

Các linh vật bao gồm: voi thần, khỉ thần, heo rừng, bò rừng, chim thần, sư tử, v.v...

Source: Vijayagirisons statue makers & paintings

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

223

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy