Album V | E

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA KHU ĐẤT QUY... | 72 Ảnh

Tham khảo các cách lập sơ đồ thiết kế quy hoạch (urban design diagram).

Loại sơ đồ: Phân tích các điều kiện địa hình, khí hậu, giao thông, cây xanh, ánh sáng tự nhiên, v.v... của khu đất xây dựng.

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

695

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy