Album V | E

CHUYỂN ĐỔI, BIẾN HÓA KIẾN TRÚC TỪ KHỐI HÌNH H... | 163 Ảnh

Chuyển đổi, biến hóa hình khối kiến trúc.

Các cách chuyển đổi hình khối kiến trúc (thêm vào, lấy ra từ một khối cơ bản ban đầu) trong quá trình tìm ý kiến trúc nhằm làm phù hợp với các điều kiện môi trường, khí hậu xung quanh khu đất, đảm bảo công năng sử dụng, sự kết nối của công trình với đô thị, v.v…

Các bước biến đổi hình thức kiến trúc từ khối hình học đơn giản:

  • B1: Tạo khối tích chung bằng khối đơn giản.
  • B2: Trượt cục bộ (dọc, ngang) các phần của khối, hoặc cắt, chia nhỏ, gọt, xoay khối...
  • B3: Bố trí các khối, trục Giao thông (đứng, ngang)
  • B4: Kiểm tra Thông gió, Chiếu sáng tự nhiên, View nhìn...

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

 

Chuyên đề [IDEAS -CONCEPT]

620

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy