Album V | E

BỘ TRANH PHÙ ĐIÊU - 7 BỨC VŨ CÔNG [ẤN ĐỘ] | 16 Ảnh

Tranh điêu khắc (phù điêu đắp nổi 3D) kiểu Ấn Độ.

Bộ tranh phù điêu 7 bức chủ đề Vũ công của Akshaya's Arts work.

Source: Vijayagirisons statue makers & paintings

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

120

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy