Album V | E

KẾT CẤU MÁI SÂN VẬN ĐỘNG | 49 Ảnh

Tham khảo các kiểu kết cấu mái (BTCT, thép, dây căng...) của các sân vận động đã xây dựng.

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

367

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy