Album V | E

KHUNG KÈO THÉP PORTAL FRAME CHO NHÀ XƯỞNG | 20 Ảnh

Các tiêu chuẩn thiết kế khung kèo thép (kiểu Zamil) cho nhà xưởng công nghiệp, tên tiếng Anh của loại khung kèo này là Portal Frame.

Chuyên đề NHÀ XƯỞNG:

Bộ ảnh sưu tầm

Source: www.slideshare.net

634

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy