Album V | E

NHỮNG LOẠI DẦM NHỊP LỚN | LONG SPAN BEAMS | 20 Ảnh

Những cấu trúc có nhịp từ 15-20m hoặc lớn hơn thì có thể gọi là Cấu Trúc Nhịp Lớn.

Chuyên đề LONG SPAN - CẤU TRÚC NHỊP LỚN:

Cấu trúc nhịp lớn không phải là những cấu trúc thông thường mà là những cấu trúc có công năng tương đối linh hoạt, giải phóng cột trong nội thất, giảm chi phí và thời gian xây dựng cấu trúc.

Bộ ảnh sưu tầm

850

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy