Album V | E

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG KIỂU ZAMIL NHỊP 41M | 4 Ảnh

Ảnh thực tế thi công một nhà xưởng ở cảng Cát Lở sử dụng khung thép kiểu Zamil kết hợp cột BTCT có vai đỡ, nhịp 41m, bước cột 6m.

Bộ ảnh: TLKV 2019

524

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy