Album V | E

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU | 8 Ảnh

Các thí nghiệm đo sức bền của vật liệu, sức chịu lực của kết cấu, các tính chất cơ - lý của vật liệu...

435

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy