Album V | E

XỬ LÝ CÁC VẾT NỨT TƯỜNG, NỨT SÀN | 4 Ảnh

Các phương án xử lý các vết nứt tường, nứt sàn của các cấu kiện BTCT.

Xử lý các vết nứt sàn (trong nhà):

Dùng hồ dầu xi măng: thành phần xi măng + Sika Latex (phụ gia chống thấm) + nước. Trộn tỷ lệ sao cho sền sệt, quét 2 lần để bịt kín các vết nứt sàn.

Fudozon tổng hợp

206

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy