Album V | E

THI CÔNG DƯỚI NƯỚC TỔNG HỢP | 23 Ảnh

Một số hình ảnh thi công dưới nước tổng hợp.

Bộ ảnh sưu tầm

 

Chuyên đề THI CÔNG DƯỚI ĐÁY BIỂN:

437

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy