Album V | E

THI CÔNG CHÙA KHƠ-ME | 5 Ảnh

Tham khảo một số hình ảnh thi công chùa Khơ-me.

[BTH: Thiết Kế Chùa, Đền | Pagoda, Temple Design]

Bộ ảnh sưu tầm

459

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy