Album V | E

NHỮNG CÂY CẦU ĐANG XÂY DỰNG | 13 Ảnh

Những bức ảnh hiếm về những cây cầu đang trong quá trình xây dựng, cho thấy rõ hệ thống kết cấu bên trong, các trang thiết bị kỹ thuật và các phương án thi công đặc biệt...

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

109

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy