Album V | E

NHỮNG BỨC ĐIÊU KHẮC ẤN TƯỢNG & HÀI HƯỚC TRONG... | 44 Ảnh

Những bức điêu khắc 3D vô cùng ấn tượng trong đô thị. Đang đi dạo trên đường nếu bất chợt gặp phải những bức điêu khắc này có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên hoặc... vô cùng sửng sốt! Sau đó bạn sẽ tự nhủ: "Ôi! sức sáng tạo của con người quá phong phú"!

542

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy