Mô hình kiến trúc: cách làm hồ cá chép | Miniature Koi Fish Pond - Polymer Clay/Resin Tutorial

16/10/2016 Kiến Admin
15631
0

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
916
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre.
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy