Phân biệt Quy chuẩn xây dựng VN và Tiêu chuẩn VN

27/08/2016 Kiến Admin Tổng hợp
4188
0

Các thông tin về Quy chuẩn XD và Tiêu chuẩn XD VN; Tham khảo QCXD ở một số nước; Quan hệ giữa Quy chuẩn và Tiêu chuẩn; Cấu trúc của QCXD VN; Mục tiêu của QCXD; Các yêu cầu kỹ thuật; Tính pháp lý của QCXD; Các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng; Ký hiệu tiêu chuẩn của các nước... (Xem file PDF...)

Quy chuẩn xây dựng (QCXD) là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành. Đó là các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng và các giải pháp, các Tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) được sử dụng để đạt được các yêu cầu đó.

Tuy nhiên, mỗi quốc gia có quy chuẩn xây dựng khác nhau do có các quy định cho các thông số kỹ thuật ở mỗi công trình là khác nhau. Khi thiết kế công trình xây dựng tại quốc gia nào, người thiết kế đều cần phải lưu ý đến quy chuẩn xây dựng của quốc gia đó để thiết kế công trình cho phù hợp và đúng quy định. Bên cạnh quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng cũng là một vấn đề cần tham khảo trong công tác thiết kế.

+ Khi có sự khác biệt giữa QCXD và TCXD thì phải tuân theo QCXD.

+ Các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài có thể được áp dụng vào khảo sát, thiết kế, thi công các công trình xây dựng ở Việt nam nếu những tiêu chuẩn này đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, quy định trong QCXD và được Bộ Xây dựng chấp thuận.

 

Quy chuẩn XD VN & Tiêu chuẩn VN  
   

 

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1383
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy