Âm Học Kiến Trúc Architectural Acoustics

22/03/2023 Kiến Admin Amber Book
90
0

Các vấn đề cơ bản về thiết kế trang âm (tiêu âm, cách âm...) cho các công trình kiến trúc.

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
915
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre.
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy