Quản trị Thiết kế Website

12/11/2018 Kiến Admin
861
0

  • Lưu ý: Các thành phần màu đỏ phải ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH 100% - TRONG SUỐT 24/24. Tuyệt đối không được lấy phần code mới đè lên phần code cũ nếu chưa test kỹ ở Local.

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1383
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy