Kỹ năng vẽ có cần thiết cho nghề kiến trúc sư?

28/05/2020 Lê Minh Hưng
987
0

Đầu tiên, chúc mừng bạn muốn theo đuổi nghề kiến ​​trúc và chúc bạn thành công.

Xin vui lòng cho tôi cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về giáo dục kiến ​​trúc; theo tôi, cần ba điều để trở thành một sinh viên kiến ​​trúc thành công - 1) thông minh, 2) sáng tạo và 3) đam mê / cống hiến. Bạn chỉ cần có 2 trong 3 điều trên cũng là tốt!

Đã làm việc tại ba trường kiến ​​trúc, tôi không lo lắng về các khóa học nghệ thuật. Kiến trúc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sự sáng tạo và khả năng truyền đạt ý tưởng của bạn. Các kiến ​​trúc sư sử dụng các bản vẽ tay và phác thảo để truyền đạt ý tưởng thiết kế của họ, nhưng cũng sử dụng máy tính để làm điều đó.

Bao nhiêu khoá học đồ họa bạn sẽ được học tuỳ thuộc vào trường bạn chọn. Một số trường có trọng tâm ART - Trường Thiết kế Rhode Island (RISD) hoặc Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Savannah (SCAD), nhưng những trường khác thì không. Một số yêu cầu một portfolio từ các ứng viên trung học, nhưng những nơi khác thì không.

Đừng hiểu sai ý tôi - bạn sẽ cần vẽ đấy! Khi bạn thừa nhận rằng bạn giỏi, bạn không cần tập luyện.

Nếu có thể, hãy tham gia một khóa học nghệ thuật / vẽ trong năm cuối cấp của bạn. Nếu điều đó là không thể, chỉ cần mất 30 phút mỗi ngày để vẽ các đối tượng - đừng lo lắng về chất lượng của các bản vẽ - thay vào đó, hãy phát triển THÓI QUEN VẼ VÀ QUAN SÁT. Đó là điều quan trọng trong kiến ​​trúc.

Tôi vẫn sẽ coi kiến ​​trúc là một lựa chọn nghề nghiệp, và tiếp tục học hỏi thêm.

Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!

LEE W. WALDREP, Ph.D.

Fudozon dịch

—-

First, congrats on your desire to pursue architecture and your academic successes.

Please let me provide some insight on an architectural education; in my opinion, it takes three things to be a successful architecture student - 1) intelligence, 2) creativity, and 3) passion/dedication. The best part is that you only need two out of the three.

Having worked at three architecture programs, I would not worry about the art courses. Architecture is not about art, but it is about creativity and the ability to communicate your ideas. Architects do use hand-drawings and sketches to communicate their design ideas, but also use computers to do so.

How much graphic courses you take will depend on the program you select. Some programs have an ART emphasis - Rhode Island School of Design (RISD) or Savannah College of Art and Design (SCAD), but others do not. Some require a portfolio from high school applicants, but others do not.

Do not get me wrong -- you will need to draw, but you admit that you were good, but you are out of practice. If possible, take an art/drawing course in your senior year. If that is not possible, simply draw for 30 minutes every day drawing every day objects -- do not worry about the quality of the drawings -- instead, work on developing the habit to draw and see. That is important in architecture.

Keep asking questions of the profession, potential architecture programs and of me as appropriate. I would still consider architecture as a career choice, but continue to learn more.

Best!

LEE W. WALDREP, Ph.D.

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1383
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy