Hội KTS Tp. HCM tổng hợp ý kiến đóng góp về Luật Kiến trúc 2018

31/07/2018 Kiến Admin Hội KTS Tp. HCM
967
0

(Trích email từ Hội KTS Tp. HCM)

Luật Kiến trúc có tác động rất lớn đến vấn đề hành nghề của giới Kiến trúc sư, Bộ Xây dựng đã soạn thảo dự thảo Luật này đến lần thứ 5 nhưng còn nhiều vấn đề bất cập và không phù hợp với Luật Kiến trúc ở các nước trên thế giới...

Vì vậy, Hội Kiến trúc sư Thành phố rất mong các kiến trúc sư nghiên cứu các bản dự thảo Luật Kiến trúc và gửi góp ý về Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh để Ban Nghiên cứu soạn thảo Luật Kiến trúc của Hội tổng hợp ý kiến gửi Bộ Xây dựng.

Để giảm bớt việc mất thời gian của các kiến trúc sư, Hội Kiến trúc sư Thành phố gửi đến các kiến trúc sư một số nội dung chính cần tập trung góp ý, rất mong các kiến trúc sư nghiên cứu và có ý kiến đóng góp để Hội tổng hợp hoàn chỉnh nội dung gửi Bộ Xây dựng

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về mail: vanphonghoiktstphcm@gmail.com;

Vui lòng gửi góp ý trước ngày 05/8/2018

(đính kèm dự thảo Luật Kiến trúc lần 4, lần 5)

...


 

Những nội dung chính cần tập trung góp ý:

  1. Quản lý kiến trúc: Đóng góp những điều bất cập trong cấp phép, quản lý công trình kiến trúc hiện nay.
  2. Cơ quan quản lý kiến trúc các cấp: Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản ký kiến trúc, trách nhiệm.
  3. Hội đồng kiến trúc có cần thiết? chức năng nghiệm vụ của hội đồng, thành phần hội đồng kiến trúc.
  4. Các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến hành nghề kiến trúc sư cần phải điều chỉnh trong luật kiến trúc: chủ đầu tư, hội nghề nghiệp quản lý hành nghề kiến trúc, công đào tạo kiến trúc và đào tạo thường xuyên hằng năm.
  5. Đạo đức nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề kiến trúc.
  6. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc: có nên xếp hạng hành nghề kiến trúc? Tổ chức thi sát hạch hành nghề?
  7. Tổ chức hành nghề kiến trúc: có phải xếp hạng hành nghề? Đăng ký hành nghề của tổ chức hành nghề kiến trúc như hiện nay không? Quy định cấp đổi chứng chỉ hành nghề, rút giấy phép hành nghề?
  8. Hành nghề của cá nhân, tổ chức hoạt động kiến trúc nước ngoài tại Việt Nam?
  9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, tác phẩm kiến trúc?

 

Tài liệu liên quan cần tham khảo:

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1025
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy