Họp bàn về việc ban hành Luật Kiến trúc sư - Hội KTS Tp. HCM

17/05/2018 Kiến Admin
6021
0

Họp bàn về việc ban hành Luật Kiến trúc sư - Hội KTS Tp. HCM. Chủ trì cuộc họp: KTS. Nguyễn Văn Tất.

[Phần A]

[Phần B]

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1031
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy