Ước tính khối lượng và thể tích xi măng, cát và cốt liệu với một mẹo ngắn

12/04/2020 Kiến Admin www.engineeringdiscoveries.net
8576
0

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách tính khối lượng xi măng, cát và cốt liệu (đá 1x2) trong khối bê tông phẳng.

Trong video được đưa ra dưới đây, các tính toán dựa trên các kích thước sau:

Khối lượng bê tông = 1m3

Ở đây, lớp bê tông M15 được chọn với tỷ lệ 1: 2: 4 (xi măng: cát: cốt liệu)

 • Mật độ xi măng = 1440 kg / m3
 • Được biết, 1m3 = 35,3147 ft3
 • Thể tích bê tông = chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 1x1x1 = 1m3.
 • Đó là thể tích bê tông ướt. Để chuyển đổi nó thành thể tích khô, nhân thể tích ướt với 1,54 tức là 1 x 1,54 = 1,54 m3
 • Theo tỷ lệ 1: 2: 4 (xi măng: cát: cốt liệu), khối lượng tương ứng theo hệ ft3 là: 6.336 bao: 15.54 ft3: 31.07 ft3, và theo hệ m3 là: 6.336 bao: 0.44 m3: 0.88 m3

Dữ liệu đưa ra dưới đây là thể tích xi măng tính theo feet khối (ft3) sẽ được xác định như sau:

 • Phương pháp 1: 0,22 x 35,3147 = 7,76 ft3
 • Phương pháp 2: 6.336 x 1.226 = 7.76 ft3

Tìm ra thể tích của 1 bao xi măng với công thức:

 • Mật độ xi măng = 1440 kg / m3
 • Khối lượng 1 bao xi măng = 50 kg
 • Thể tích 1 bao xi măng = khối lượng / mật độ = 50/1440 = 0,0347 m3
 • Đổi ra feet khối (ft3) = 0,0347 x 35,3147 = 1,226 ft3

Fudozon dịch

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1409
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy