Phiếm "Kiếm Chút Xu"

03/07/2019 Lê Văn Tâm
990
0

 

KTS. Lê Văn Tâm - K71

Nhóm Văn Thơ Nhạc - Đại Học Kiến Trúc Saigon

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
915
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre.
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy