Thầy Trương Văn Ngự nói về Truyền Thống Kiến Trúc

Từ trước đến nay tôi chưa thấy dân Kiến trúc khẳng định chính xác Truyền Thống Kiến Trúc là gì?

Mỗi sinh viên kiến trúc cảm nhận theo cảm xúc bản thân.

Nên mỗi thế hệ do cảm nghĩ sáng tạo tổ chức Truyền Thống Kiến Trúc theo cách riêng "Đẹp xấu do người đối diện".


Tôi rất trân trọng tất cả mọi sinh viên kiến trúc đóng góp duy trì Truyền Thống Kiến Trúc.

Tuy nhiên với thiển ý của tôi TRUYỀN THỐNG KIẾN TRÚC phải đáp ứng 3 yêu cầu chính:

  1. TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC
  2. TRANH biếm họa của sinh viên kiến trúc
  3. TẬP SAN KỶ YẾU

Giới thiệu tóm tắt về Trường Đại học Kiến trúc, các đồ án tốt trong năm, tranh biếm họa về tình hình học tập trong trường. Trọng tâm là về Kiến trúc, PHẦN VĂN NGHỆ chỉ là phụ.

Thầy Trương Văn Ngự

Không nên bán nước, ngoài nước tinh khiết giá rẻ (cấm ăn nhậu trong trường vì có năm tôi chứng kiến).

Như vậy sinh viên ít tốn thời gian lo tập ca múa hát, vì sinh viên kiến trúc thật ra học vất vả thì giờ không có để làm văn nghệ.

Có mời quan khách thì họ muốn xem dân kiến học ra sao và tài hoa nổi bật là gì?

Về LOGO thì tùy mỗi thế hệ tha hồ để sinh viên sáng tác rồi đưa vào kỷ yếu, bao gồm các logo mấy măm trước. 

THIỆP MỜI cũng nói lên tài hoa của sinh viên kiến trúc của năm tổ chức và có cả logo trong đó.

 

THAY LỜI KẾT

Theo tôi Truyền Thống Kiến Trúc chính là giới thiệu mọi người biết dân Kiến trúc học ra sao và tài hoa sáng tạo qua TRIỂN LÃM & KỶ YẾU mỗi năm.

 

TRUYỀN THỐNG KIẾN TRÚC LÀ GÌ?
"CÒNG LƯNG RA VẼ, HỌC THÌ NHƯ ĐIÊN"

Đêm về " Hồn Bướm Mơ Tiên "
Đi tìm ý tưởng nơi miền mộng du
Ngày thì chạy kiếm chút xu
Nuôi thân ăn học cho dù gian lao

Cuộc đời vẫn thấy đẹp sao!
Nhìn lại thân xác đã hao mòn nhiều
Nam thanh nữ tú thành "Yêu" (!?)
Giống ma quỉ sứ lắm điều thị phi

Đầu óc luôn tìm idea
Hình họa tưởng tượng có khi điên khùng
Biết bao môn học hãi hùng
Học sao cho xiết không khùng cũng điên.

TVN

 

Chuyên đề TRƯỜNG KIẾN 196 PASTEUR:

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1260
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy