Ba quả táo làm thay đổi thế giới | The Three Apples That Changed The World

04/10/2016 Lê Cẩm Thùy Sưu tầm và Dịch trên Internet
3227
0

Lịch sử nhân loại đã nhiều lần chấn động,  và có 3 quả táo đã góp phần trong sự biến đổi hoàn toàn của thế giới này...

Adam - Eve

Quả táo đã quyến rũ Ê-va trong vườn địa đàng | The apple that seduced Eve.

Newton

Quả táo rơi trên đầu Newton | The apple that fell on Newton’s head.

steve-jobs

... Và quả táo bị cắn dở của Steve Jobs | The apple that was half eaten by Steve Jobs

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1034
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy