Tại sao phân tích dữ liệu là tương lai của quy hoạch đô thị thông minh hơn, thân thiện với mọi người hơn?

14/04/2019 Hung Ngoc Tran qz.com
2570
0

Sự phát triển của các mô hình, mô phỏng có thể dự đoán tác động của các can thiệp, được đề xuất, sẽ là động lực chính cho tương lai của QUY HOẠCH ĐÔ THỊ.

CityScope, một công cụ lập quy hoạch thành phố dựa trên việc phân tích dữ liệu được phát triển tại đại học MIT.

KTS. Kent Larson, giám đốc nhóm nghiên cứu thành phố khoa học của MIT, nghiên cứu sự giao thoa giữa thiết kế và vận hành thành phố từ 15 năm trước, hiện nay đang giảng dạy trong MIT, chia ra ba nhóm tác động đến quy hoạch:

- Định hướng chính sách
- Định hướng công nghệ và 
- Định hướng thiết kế. 

Các nhà hoạch định chính sách tin vào các ưu đãi và các đòn bẩy của chính phủ, trong khi các nhà kỹ thuật tin rằng mọi vấn đề có thể giải quyết thông qua kỹ thuật, cao cấp. Đám đông định hướng thiết kế nghĩ rằng hành vi có thể bị ảnh hưởng thông qua những thay đổi đối với môi trường.

Thành phố thông minh là hợp nhất các quan điểm khác nhau này để chúng cùng hỗ trợ và làm nổi bật lẫn nhau. Phát triển một mô hình mới để tạo ra các thành phố sử dụng công nghệ mới, là một điều bắt buộc đối với xã hội, cần thiết để giải quyết những thách thức lớn trong thời đại của chúng ta, từ công bằng xã hội cho đến biến đổi khí hậu.

(Hướng dẫn cách xem phụ đề...)

 

Link bài gốc: Why data analytics is the future of smarter, more people-friendly urban planning

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1031
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy