Giảm chi phí đến mức tối đa khi thiết kế công trình kiến trúc

06/04/2020 Kiến Admin cost-effective-architecture.com
3594
0

Cost Effective Architecture là một công cụ hỗ trợ thiết kế kiến ​​trúc hiệu quả nhằm làm giảm chi phí xây dựng ở mức tối đa.

► Sử dụng bộ công cụ

Giới thiệu:

- Mảng ngang này liệt kê các chi phí khác nhau cho các tòa nhà (không phải là nhà ở).

- Đây là những chi phí đầu tư của một tòa nhà. Tỷ lệ phần trăm cho thấy các giá trị đầu tư khác nhau cho một công trình xây dựng.

- Đây là những chi phí vận hành của một tòa nhà. Một lần nữa, tỷ lệ phần trăm cho thấy các chi phí vận hành khác nhau cho một công trình xây dựng.

- Bên dưới mỗi chi phí là các icon xếp dọc mô tả các chiến lược kinh tế truyền cảm hứng để giảm chi phí cụ thể.

- Các icon trên cùng thường rất hiệu quả (giảm thiểu chi phí tối đa), các icon thấp hơn thường kém hiệu quả hơn hoặc gây ra thêm các khoản chi phí khác.

- Nhấp vào icon sẽ mở ra một màn hình với thông tin sâu hơn về chiến lược kinh tế cụ thể. Nó cũng liệt kê những yếu tố có thể gây ra các lợi thế tài chính khác.

- Đây là những giai đoạn mà một quá trình thiết kế điển hình trải qua.

- Nhấp vào một giai đoạn sẽ làm mờ đi các giai đoạn khác. Trong ví dụ này, nó cho thấy các chiến lược có thể được tích hợp khi thiết kế khối lượng tòa nhà.

- Trong ví dụ này, các chiến lược được hiển thị có thể được tích hợp với nhiều chi tiết kỹ thuật.

- Mục đích của trang web này là để tạo điều kiện cho việc thiết kế kiến ​​trúc hiệu quả chi phí qua sự tổng hợp thông minh. Kiến trúc Synergetic cho phép tiết kiệm mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng kiến ​​trúc (Van Doorn, 2012, trang 153-155).

- Để tạo điều kiện cho việc thiết kế kiến ​​trúc hiệp đồng (hiệu quả về chi phí), cần kiểm tra quy trình não trong thiết kế (Boekholt, 2000, trang 10-11).

- Khi thiết kế, bộ não (trong tiềm thức) tạo ra sự kết hợp của các thực thể thông tin khác nhau mà chúng ta cho phép trong suy nghĩ của mình (Boekholt, 2000, trang 11-13).

- Những thực thể thông tin này có thể là bất cứ điều gì từ những ý tưởng trừu tượng, vấn đề đến cơ hội.

- Một ý tưởng hiệp lực được tìm thấy trong quá trình khi bộ não tạo ra một sự kết hợp may mắn cụ thể của các thực thể thông tin (Boekholt, 2000, trang 15).

- Tuy nhiên, năng lực não hạn chế của chúng ta làm cản trở thủ tục thiết kế ý tưởng tích hợp này. Nghiên cứu chỉ ra rằng bộ não của chúng ta có thể giữ lại và xử lý chỉ từ 3 đến 7 thực thể thông tin tại cùng một thời điểm (Boekholt, 2000, trang 13). Điều này làm giảm cơ hội nhanh chóng tìm thấy các kết hợp hiệp lực, cũng như giảm số lượng thực thể thông tin chúng ta có thể tích hợp vào một thiết kế.

- May mắn thay, các thực thể thông tin bổ sung có thể được kết hợp trong quá trình thiết kế bằng cách xem xét trực quan hóa bằng những thông tin đơn giản (Boekholt, 1984, tr. 80-83).

- Nhìn vào các icon đơn giản làm phong phú thêm đám mây thông tin mà chúng ta xử lý trong não. Thay vì chia đôi 3 đến 7 thực thể thông tin, hình ảnh trên cho thấy sự phân chia của 6 đến 10 thực thể bằng cách xem xét ba chữ tượng hình: tăng cơ hội thực hiện các thiết kế hiệp đồng sáng tạo và hiệu quả về chi phí.

- Cost-Effective-Arch architecture.com được thiết kế để phục vụ như một bộ nhớ ngoài của các thực thể thông tin, sẵn sàng để được hợp nhất thành hiệu quả chi phí chất lượng
ngành kiến ​​trúc.

Fudozon.com dịch

 

Chuyên đề [IDEAS -CONCEPT]

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1307
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy